Restaurátorská společnost

 


 

Restaurátorská společnost vznikla počátkem roku 1993, tedy v době, kdy se vrací majetek restituentům a nastává doba překotných rekonstrukcí, zvláště v historických centrech měst.


Potřeba uplatnění umělecko-řemeslné restaurátorské činnosti všech oborů při rekonstrukcích v architektuře historických slohů udává vznik společnosti TRADICE s.r.o.


V architektuře, na kterou se soustředí při  komplexním  pojímání  dodávek  obnovou v tradičních technologiích, stává se společnost nepostradatelnou v oblasti památkové péče. Principy tradičního uměleckého řemesla, malby a sochařství uplatňuje v restaurování jak u exteriérů, tak i v interiérech památkově chráněných objektů.

TRADICE s.r.o. vychází z restaurátorských a stavebně-historických průzkumů, pokračuje přes spolupráci při přípravě projektů až po vlastní realizace restaurátorských prací.


Při zakázkách spolupracuje výhradně se špičkovými restaurátory v jednotlivých specializacích, které vyhledává a oslovuje. Restaurátoři jsou bez výjimky držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu restaurátorské činnosti, s dlouholetou  a soustavně úspěšnou praxí. Na dodávané restaurátorské práce může proto poskytnout maximálně možné kvalitativní smluvní záruky.