Nejvýznamnější Realizace

 

1) PALÁCE

 

HLOŽKŮ ZE ŽAMPACHU čp. 70-IV, Praha 1-Hradčany, Kanovnická ul. 4,
rezidence velvyslance Rakouské republiky  - celková rekonstrukce iluzivně malované fasády, hlavní portál, zařízení interiérů, štuky, kachlová kamna, secco malby, záklopové stropy, kování, dřevěná obložení apod.

 

LOBKOVICKÝ PALÁC čp. 374-III, Praha 1 - Malá Strana, Vlašská 19,
velvyslanectví Spolkové republiky Německa -  celková rekonstrukce, dekorativní části fasády, sala terrena, sousoší v zahradě, dekorativní vázy, hlavní portál, kamenné prvky, malby, dveře, intarzie, zlacená kování, krby apod.

 

TOSKÁNSKÝ PALÁC čp. 182-IV, Praha1, Hradčanské náměstí 5,
ministerstvo zahraničí ČR -  celková rekonstrukce fasády, sousoší, hlavní portály, mříže vrata, štuky.

 

MALÝ BUQUOYSKÝ PALÁC čp. 484-III Praha 1, Malá strana Velkopřevorské nám. č. 3,
velvyslanectví republiky Francie  - celková rekonstrukce

 

Palác Pachtů z Rájova, čp.208-I, Praha 1 - Staré město, Annenské nám.5, Stříbrná 1, Náprstkova 1, 3  ( jedna z prvních restaurátorských prací v 9. letech 20. století ,) průzkumové a realizační restaurátorské práce


ČERNÍNSKÝ PALÁC čp.101-IV, Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.5 , (Ministerstvo zahraničí ČR -  částečné restaurátorské a rekonstrukční práce uměleckého řemesla:

 

 

2) DIVADLA

Městské divadlo v Karlových Varech – téměř celková restaurátorská rekonstrukce (mimo fasády , foyer a štuků chodeb).
Městské divadlo ve Znojmě – interiér – generální dodavatel restaurátorských a stavebně-rekonstrukčních prací

 
 

3) STÁTNÍ ZÁMKY -  částečné restaurátorské a rekonstrukční práce uměleckého řemesla:

Kratochvíle – státní sámek v JČ restaurování renesančních maleb Jiřího Widmanana

Jindřichův Hradec – státní zámek v JČ - restaurování renesančních maleb Jiřího Widmanana

Parlament ČR – Sněmovní 1, Praha 1, Malá Strana celkově: průzkumové práce,
realizačně: portál a hlavní vrata

Valtice – státní zámek JM  - zámecká kaple průzkumové a projektové práce, částečná realizace

 

4) KOSTELY
kostel "Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále"
kostel sv. Vavřince a sv. Anny

 

5) VÝZNAMNÉ PRAŽSKÉ DOMY

Dům "Města Paříže" ( U Ježíška ) čp. 303-III
UNGELT čp.
Karmelitská 14
Karmelitská 15


6) ZÁVĚSNÉ A DESKOVÉ OBRAZY

restaurování dvou deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple Sv. Kříže na Karlštejně,

souboru obrazů Alfonse Muchy ze soukromé sbírky

soubor obrazů ze státního zámku v Náměšti nad Oslavou

 

7) SOCHAŘSKÁ DÍLA
restaurování monumentálních plastik Ladislava Šalouna na průčelí divadla J. K. Tyla v Plzni,
 

 

PLASTIKY Z MAJETKU NÁRODNÍ GALERIE

- restaurování a zhotovení odlitků plastik v bronzu

 

Kafka Bohumil - Láska, I. varianta       

 

Kocian Quido - Šárka

 

Myslbek J. V.

- Hudba (I. náčrt, alt. B)

- Oddanost

-  Návrh pomníku F. L. Riegera

- Podobizna Jindřicha Waldese

- Podobizna A. Rzehore

- Podobizna J. Clam Martinice

- Podobizna J. Hlávky

- Návrh pomníku B. Smetany

- Sv. Anežka

- Náčrt pomníku Přemyslovců

- František Palacký

- Pův. návrh pomníku K. H.Máchy

- Návrh hrobky rodiny Waldesovy

- Podobizna J. S. Skrejšovského

- Model náhrobku K. Sladkovského

 

Sucharda Stanislav - Podobizna Marty Suchardové

 

Dvořák K.

- Muž s mečem

- Model dětské fontány

- Věčný pramen

- Tragédie

 

Mařatka J. - Náčrt pomníku Santos-Dumonta

 

Kafka B. - Podobizna děvčátka

 

Prachner V. - Podobizna gen. Moreaua ve Frýdlantě

 

Sucharda St. - Paní Kamila

 

Vosmík Č. - E. Krásnohorská – návrh pomníku

 

Mander J. - Moudrost

 

Španiel O. - Pomník B. Smetany