Ungelt a záklopové stropy

Ungelt

Záklopové stropy

hlavní údaje restaurátorské práce exteriéru: restaurátorské práce interiéru:
 • Investor: R-Projekt 
 • Průzkumy a restaurátorské práce:
  TRADICE s.r.o.
 • průzkumy a projektová příprava:
  1994
 • realizace rekonstrukce:
  1994-1995

   
 • zpracování návrhu úpravy fasád
 • restaurování a rekonstrukce sgrafita
 • rekonstrukce barevnosti fasád
  čp. 640/I, 641/I, 638/I
  a domu "U prstenu"
   
 • restaurování a rekonstrukce štuků
 • restaurování a rekonstrukce grotty
 • restaurování polychromovaných záklopových stropů
  gotických a renezančních
  dřevěných stropů, trámů a krovů, fragmentů nástěnných maleb gotických kamenných ostění