Malý Buquoyský palác

( Gnisenovský, Redenerovský, Vraždův, Hrzánů z Harasova )
Praha 1, Velkopřevorské náměstí 3, Maltézské náměstí 17, Malá Strana čp. 484 – III

 

 

 

restaurátorské práce exteriéru: restaurátorské práce interiéru:
  • Hlavní vrata
  • Kování
  • Štukové stěny průjezdu v dobové technologii
  • Povrchové vápenné nátěry v přírodních odstínech
  • štuková výzdoba schodiště
  • iluzivní malby fresco a secco
  • restaurování renesančních záklopových stropů

 

Historie

 

Malý Buquoský palác byl vybudován roku 1598 v pozdně renesančním slohu pro maltézského řádového kancléře doktora Melchiora Hnusena z Monachu. Na místě paláce se rozprostírala původně před 90-tými léty 16. stol. zahrada.

 

Po bitvě na Bílé Hoře byl palác původnímu vlastníkovi, stavovskému předákovi Kryštofovi z Redernu, pánu na Frýdlantě zkonfiskován. Zakoupil ho hrabě Černín z Chudenic, ale ten ho musel postoupit převorovi maltézských rytířů. Objekt dále sloužil jako alumnát řádu.

 

Palác prodělal za staletí několik rekonstrukcí.  Doloženy jsou z roku 1696, 1714, 1715. Jako stavitel  je uváděnl Kryštof Dientzenhofer.
Další přestavby jsou již shodné s osudy „ velkého“ Buquoyského paláce.

 

Palác má z I. fáze zachovány polychromované záklopové stropy s motivem kobercového typu v celém I. patře. Typově patří stropy k nejstarším zdobným prvkům. Tyto vzory tzv. šablonové techniky byly v naších zemích velmi oblíbené již od rané gotiky.

 

V interiéru malého Buquoyského paláce zaujme nádherné vnitřní schodiště z pozdější doby, rokoka. Bohatou štukovou výzdobu doplňují iluzivní malby.

 

Palác je dlouhodobě pronajímán francouzskému velvyslanectví. Uvedené prostory interiéru slouží jako byty zaměstnanců vyslanectví.